Ταξινομικά Συστήματα Ι – Αναπλήρωση μαθήματος – Τετάρτη 31-05-2023

Την Τετάρτη 31-05-2023 και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης, για τιςομάδες της Δευτέρας.

Ο διδάσκων