Ανακοίνωση για το μάθημα Διαχείριση Ενεργών Αρχείων με τον κ. Παλούκη

Την Τρίτη 3/11/2020 θα διεξαχθούν δύο παραδόσεις (η μία παράδοση είναι αναπλήρωση). Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν στις 16:30.