Βάσεις Δεδομένων – Εργαστήριο

Στο moodle αναρτήθηκαν οδηγίες σχετικά με την εξέταση του Εργαστηρίου