Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι – Ανακοίνωση για την ομάδα Β του εργαστηρίου

Οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο Moodle (κλικ εδώ) στην ανακοίνωση με Ημ. ανακοίνωσης Πεμ. 19-Οκτ-2023.