ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΓΑΛΛΙΚΑ Ι” ΚΑΙ “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ” ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΥΡΙΟ 9/11 ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ.
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ” ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11 ΣΤΙΣ 9:30. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΓΑΛΛΙΚΑ Ι” ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.
ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΑΧΠΑΖΗ