Θεματική Ευρετηρίαση _ Φροντιστηριακό μάθημα

Την Τρίτη 12/12/2023 δε θα πραγματοποιηθεί το Φροντιστηριακό Μάθημα στη Θεματική Ευρετηρίαση, λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές/τριες