Ερωτηματολόγιο για την ευρωπαϊκή φοιτητική κάρτα

Η φόρμα της έρευνας βρίσκεται εδώ : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESCOnlineSurvey2023