Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι (Εισαγωγή στην Πληροφορική) – Συμμετοχή στις εργαστηριακές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 για όσους χρωστούν το μάθημα από παλαιότερα εξάμηνα

Ανακοινώθηκαν οι ομάδες εξέτασης για όσους χρωστούν το μάθημα από παλαιότερα εξάμηνα στην ανακοίνωση με ημ. ανακοίνωσης Δευ. 15-Ιαν-2024