ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι – ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δείτε στην παρακάτω διεύθυνση στο moodle πληροφορίες αλλά και τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος.

https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=173#section-0

ο Διδάσκων
Αριστείδης Ντόμπρος, ΕΔΙΠ