ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι – ΤΡΙΤΗ 27-02-2024

Το μάθημα για τις ομάδες Γ’ και Δ’ του μαθήματος ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι, θα πραγματοποιείται μαζί και για τις δύο ομάδες και ώρα 15:00 μ.μ., κάθε Τρίτη.

Ο διδάσκων