Ακύρωση των μαθημάτων των Γαλλικών Ι και ΙΙΙ

Την Τρίτη 5/03 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα των Γαλλικών Ι και ΙΙΙ λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.