Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων – ΕΠΕΙΓΟΝ

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα της Πέμπτης 7/3/2024 στο νέο Moodle.