Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Erasmus+

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων Erasmus+ (μετακίνηση για Σπουδές, ΠΑ, After Placement, χειμ. εξ. 2024-25) λήγει 1/4/2024. Όσοι επιθυμείτε να μετακινηθείτε με το πρόγραμμα πρέπει να υποβάλετε στην αίτησή σας (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQlV_YXWMAG4cPwj0pfP18HnRmi6Cpq8x7ddpP9LYIz4vI4g/viewform) ΑΜΕΣΑ.

Μ. Χατζηλία