Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού 2019-2020

Μπορείτε να δείτε εκ νέου το αρχείο του ωρολόγιου προγράμματος. Υπάρχουν αλλαγές μόνο σε ενδείξεις και όχι σε ώρες. Σημείωση: Τα μαθήματα στα οποία εμφανίζεται η ένδειξη Διδάσκων δεν θα ξεκινήσουν άμεσα και θα προσφερθούν αργότερα μέσα στο εξάμηνο.

Λόγω της πολυπλοκότητας στο φετινό πρόγραμμα από τις αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία μετάβασης στο πανεπιστημιακό πτυχίο, υπάρχουν πιθανότητες τροποποιήσεων εκ νέου του προγράμματος. Θα υπάρξει προσπάθεια να είναι όσο το δυνατό σε περιορισμένο βαθμό οι πιθανές νέες τροποποιήσεις και ευχαριστούμε για την κατανόηση.