Ανακοίνωση για τα μαθήματα Μεταδεδομένων και Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Παρακαλείστε να μεταβείτε στο moodle για ανακοίνωση σχετική με το σύγγραμμα των μαθημάτων.

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσίδης