Γ’ ΚΥΚΛΟΣ – Δια ζώσης και εξ αποστάσεως Ομαδικά Εργαστήρια Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ανακοινώνει την υλοποίηση μις σειράς εργαστηρίων
συμβουλευτικής και πληροφόρησης δια ζώσης και εξ αποστάσεως με τις εξής θεματικές:

* Εργασιακές Σχέσεις και Δικαιώματα – Οι νέοι κατά τη διαδικασία
ένταξης στην αγορά εργασίας
* Διαχείριση Εργασιακού Άγχους
* Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης
* Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Συνέντευξη επιλογής
* Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Βιογραφικό σημείωμα-
συνοδευτική επιστολή
* Διαμορφώνοντας επαγγελματικό προφίλ στο LinkedIn

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε εργαζόμενους και ανέργους, φοιτητές και αποφοίτους του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
και θα πραγματοποιηθούν τα *εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom* που θα
ανακοινώνονται κάθε μήνα στο παρακάτω πρόγραμμα και *δια ζώσης στα Κεντρικά Γραφεία του ΙΝΕ
Αισώπου 24 & Προμηθέως, 54627 (Κέντρο Θεσσαλονίκης)*.

Η συμμετοχή στα διαδικτυακά ή δια ζώσης σεμινάρια θα κατοχυρώνετε με την εγγραφή των
ενδιαφερομένων μέχρι μία μέρα πριν το σεμινάριο μέσω της πλατφόρμας Google Forms που θα
υπάρχει αναρτημένη στο πρόγραμμα του κάθε μήνα. Στα εξ αποστάσεως σεμινάρια, μετά την
υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα εμφανίζεται ο σύνδεσμος Zoom.

*Παρακαλούμε πολύ το πρόγραμμα να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του τμήματός σας, με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών.
Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα που περιέχονται και οι σύνδεσμοι εγγραφής.

Σχετική ανακοίνωση θα βρείτε εδώ: https://career.ihu.gr/?p=6709*

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων
Γραφείο Διασύνδεσης – Διεθνές Πανεπιστήμιο της ΕλλάδοςΤηλ.: 2310 013 716 – 18
Email: career@the.ihu.gr / https://career.ihu.gr/