Ανακοίνωση για εξετάσεις εργαστηριακού μαθήματος «Ανάκτηση Πληροφοριών».

Έχει βγει σχετική ανακοίνωση στο moodle του μαθήματος για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος «Ανάκτηση Πληροφοριών».

Ο διδάσκων,
Αθανάσιος Γουσιόπουλος