Παράταση για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας για την ειδίκευση Μετάφρασης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Παράταση για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας για την ειδίκευση Μετάφρασης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ

“Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ “Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων, δύο αιώνες μετά”.

Κατάργηση επιπλέον εγγραφών του ΔΙΠΑΕ (Σερρών και Σίνδου) στη σελίδα επιλογής φορέα wayf.grnet.gr για Delos365

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κατάργηση επιπλέον εγγραφών του ΔΙΠΑΕ (Σερρών και Σίνδου) στη σελίδα επιλογής φορέα wayf.grnet.gr για Delos365

Ανακοίνωση για το μάθημα “Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκων, Αρχείων”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για το μάθημα “Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκων, Αρχείων”

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση