Εργασίες μαθημάτων για όσους χρωστούν τα μαθήματα “Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων (Ε)” και “Επικοινωνίες – Δίκτυα (Ε)”

Για όσους χρωστούν τα μαθήματα “Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων (Ε)” και “Επικοινωνίες – Δίκτυα (Ε)”, έχουν ανακοινωθεί οι εργασίες στα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών (Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου και Τεχνολογίες Ιστού αντίστοιχα).