Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου – εξέταση μαθήματος


Μπορείτε να δείτε στο Moodle τη συνολική ανακοίνωση: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3378

Η ανακοίνωση αφορά όσους χρωστούν το μάθημα: “Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων”