Διευκρινιστική ανακοίνωση για τις Βάσεις Δεδομένων

Επειδή έχω λάβει σχετικές ερωτήσεις, διευκρινιστικά σας ενημερώνω ότι οι αναπληρώσεις του μαθήματος έχουν ολοκληρωθεί. Το επόμενο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή, εφόσον κριθεί απαραίτητη, θα ανακοινωθεί εγκαίρως.