Για την εξέτασης της εμβόλιμης στα μαθήματα πληροφορικής σε όλα τα εξάμηνα

Οι πληροφορίες για την εξέταση της εμβόλιμης στα μαθήματα πληροφορικής όλων των εξαμήνων βρίσκονται παρακάτω:

Ειδικότερα για τις Βάσεις Δεδομένων το υλικό του μαθήματος θα επικαιροποιηθεί και το επόμενο διάστημα, οπότε θα χρειαστεί να παρακολουθείτε το Moodle για νέες αναρτήσεις, για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα αυτό που θα βρείτε είναι το τελικό υλικό.