Για την εθελοντική εξέταση στις Βάσεις Δεδομένων – 2η ανακοίνωση

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση με ημ. ανακοίνωσης – 11/6/2020(β) εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350