ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Προς όλους τους φοιτητές/τριες,

Όπως ήδη γνωρίζετε οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας moodle για όσους καθηγητές το επιλέξουν.
Καλείστε όλοι οι φοιτητές που έχετε ήδη λογαριασμό στο moodle και έχετε ενημερωθεί από τους καθηγητές σας ότι θα δώσετε εξετάσεις μέσω αυτής της πλατφόρμας να επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση https://exams-ssc.the.ihu.gr/ (αφορά ένα ξεχωριστό moodle μόνο για τις εξετάσεις σας) με τους ίδιους κωδικούς και να ενημερώσετε το προφίλ σας (Όνομα (ελληνικά), Επίθετο (ελληνικά), το ιδρυματικό ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό σας email) ώστε να είστε έτοιμοι να κάνετε την αυτό-εγγραφή σε κάθε μάθημα που θα εξεταστείτε.
Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμη λογαριασμό στο moodle (https://moodle.teithe.gr) πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν (βλέπε οδηγίες : https://moodle.teithe.gr/manuals/manual_eggrafis.pdf) και μετά να προχωρήσουν στο παραπάνω βήμα ώστε να κατοχυρώσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Αριστείδης Ντόμπρος
ΕΤΕΠ / Υπεύθυνος moodle
dobros@ihu.gr