Εξέταση στα μαθήματα › • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων εδώ: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=19