Πληροφορίες για την εξέταση στις Βάσεις Δεδομένων για την εξεταστική Σεπτ. 2020

Οι πληροφορίες για την εξέταση βρίσκονται εδώ: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=17

Το υλικό του μαθήματος βρίσκεται εδώ: Θ › https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350 και Ε › https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3351