Αιτήσεις-Δηλώσεις για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 για τα μαθήματα πληροφορικής