ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-2021

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετέχουν στην Εξεταστική Ιανουαρίου 2021, να μπουν στο moodle, σε κάθε μάθημα και να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση και τη φόρμα συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων. Στο αντίστοιχο μάθημα, ο καθηγητής ορίζει την καταληκτική ημερομηνία δήλωσης.

Η Πρόεδρος του Τμήματος.
Δρ Βαλεντίνη Καμπατζά