Πολυμεσικές Εφαρμογές

Έχουν αναρτηθεί 3 ανακοινώσεις στο Moodle (με ημερομηνίες 13/6 και 14/6) για τις βαθμολογίες του εργαστηρίου και επίσης για την εξέταση της θεωρίας.