ΚΑΤAΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΔΑΠΩN

Η κατάθεση δικαιολογητικών για την εγγραφή εισαγομένων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22 με την ειδική
κατηγορία Αλλογενών -Αλλοδαπών αποφοίτων λυκείων θα γίνει από την Δευτέρα 27/9/2021 έως την Παρασκευή 1/10/2021.

1)Όσοι επιθυμούν αυτοπροσώπως τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας
10-12π.μ

2)Είτε Ταχυδρομικώς (courier).

εκ της γραμματείας
Π. Παπανίκος
τηλ. 2310013185
e-mail: infolibd@libd.teithe.gr