Πρόγραμμα Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών 11/11/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

11 Νοεμβρίου  2021 – Αίθουσα Φίλιππος