Πρόγραμμα Εξέτασης Εργασίας- Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων / Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου

Στο Moodle ανακοινώθηκε η λίστα και οι οδηγίες σχετικά με την εξέταση της Εργασίας του Εργαστηρίου για τους φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολοθούσαν τις ομάδες μου.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Ρουσίδης