Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων – Συμπληρωματικό μάθημα

Δείτε την ανακοίνωση για την διεξαγωγή συμπληρωματικού μαθήματος (Θεωρία – Εργαστήριο) στο moodle.

Ε. Γαρουφάλλου – Χ. Θεοδωρίδου