Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο Moodle (κλικ εδώ) στην ανακοίνωση με Ημ. ανακοίνωσης Δευ. 3-Ιουν-2024.