Αναπλήρωση του μαθήματος “Mάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών” την Μεγάλη Τρίτη 19-04-2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αναπλήρωση του μαθήματος “Mάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών” την Μεγάλη Τρίτη 19-04-2022

Αναπλήρωση για το μάθημα «Ταξινομικά Συστήματα Ι» την Μεγάλη Τρίτη – (Ομάδες Α’, Β’ και Γ’)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αναπλήρωση για το μάθημα «Ταξινομικά Συστήματα Ι» την Μεγάλη Τρίτη – (Ομάδες Α’, Β’ και Γ’)

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση