Αιτήσεις-Δηλώσεις για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 για τα μαθήματα πληροφορικής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αιτήσεις-Δηλώσεις για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 για τα μαθήματα πληροφορικής

Πληροφορίες για την εξέταση των μαθημάτων Διαδ. Εφ. & Συστ. Διαχ. Περιεχ. και Σχεδιασμός Δικτ. Τόπων για την εξεταστική Σεπτ. 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πληροφορίες για την εξέταση των μαθημάτων Διαδ. Εφ. & Συστ. Διαχ. Περιεχ. και Σχεδιασμός Δικτ. Τόπων για την εξεταστική Σεπτ. 2020

Πληροφορίες για την εξέταση των μαθημάτων Τεχν. Ιστού και Επικοινωνίες – Δίκτυα για την εξεταστική Σεπτ. 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πληροφορίες για την εξέταση των μαθημάτων Τεχν. Ιστού και Επικοινωνίες – Δίκτυα για την εξεταστική Σεπτ. 2020

Πληροφορίες για την εξέταση των μαθημάτων ΤΕΠλ2 και Πολυμεσικές Εφαρμογές για την εξεταστική Σεπτ. 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πληροφορίες για την εξέταση των μαθημάτων ΤΕΠλ2 και Πολυμεσικές Εφαρμογές για την εξεταστική Σεπτ. 2020

Πληροφορίες για την εξέταση των μαθημάτων ΤΕΠλ1 και Εισαγωγή στην Πληροφορική για την εξεταστική Σεπτ. 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πληροφορίες για την εξέταση των μαθημάτων ΤΕΠλ1 και Εισαγωγή στην Πληροφορική για την εξεταστική Σεπτ. 2020

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση