Εξέταση Μαθήματος Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινωνία / Βιβλιοθήκες και Κοινωνία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εξέταση Μαθήματος Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινωνία / Βιβλιοθήκες και Κοινωνία

Αναπλήρωση για το μάθημα “Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αναπλήρωση για το μάθημα “Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες”

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση