ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ”ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ”ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ”

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ» ώρα 9:00 – 10:40 στο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ και «ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ II» ώρα 9:00 -11:40 αίθουσες 8 και 5.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ» ώρα 9:00 – 10:40 στο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ και «ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ II» ώρα 9:00 -11:40 αίθουσες 8 και 5.

Τεχνολογίες Ιστού – Αναπλήρωση της Παρασκευής των ομάδων Α και Β (τροποποίηση λόγω της έναρξης του μαθήματος ΠΟΛΙΤΠΛ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τεχνολογίες Ιστού – Αναπλήρωση της Παρασκευής των ομάδων Α και Β (τροποποίηση λόγω της έναρξης του μαθήματος ΠΟΛΙΤΠΛ)

Ανακοίνωση για το μάθημα του Ε΄ εξαμήνου “Πολιτική της Πληροφορίας”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για το μάθημα του Ε΄ εξαμήνου “Πολιτική της Πληροφορίας”

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση