Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Kοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Kοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Ανακοίνωση για τα μαθήματα: “Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας (εμβόλιμη) και Διαχείριση της Γνώσης (εμβόλιμη)”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για τα μαθήματα: “Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας (εμβόλιμη) και Διαχείριση της Γνώσης (εμβόλιμη)”

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών”

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση