Ομάδες εξέτασης › • Βάσεις Δεδομένων • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ομάδες εξέτασης › • Βάσεις Δεδομένων • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές

Βαθμολογία › Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βαθμολογία › Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ώρες εξέτασης για τα μαθήματα 1) Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα 2) Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου • Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ώρες εξέτασης για τα μαθήματα 1) Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα 2) Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου • Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση