Ανακοίνωση για το μάθημα “Βιβλιοθήκες, αρχεία, πολιτιστικοί οργανισμοί και κοινωνία”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για το μάθημα “Βιβλιοθήκες, αρχεία, πολιτιστικοί οργανισμοί και κοινωνία”

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης – Περιοδική Έκθεση – Ένα Χειρόγραφο από τη Βενετία στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης – Περιοδική Έκθεση – Ένα Χειρόγραφο από τη Βενετία στη Θεσσαλονίκη

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση